Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NGHỀ QUEN


NGHỀ QUEN

Môn này ẻm vốn thạo rồi nha
Bởi mấy lần thi hậu nước nhà
Gậy nắm mòn tay bồi những quả
Bi vày mỏi khớp luyện từng pha
Bàn ngang vặn xác cho hình lạ
Lỗ dọc nhoài thân để dáng ngà
Giám khảo còn vui thì khách vã
Anh nào muốn thử nhớ tiền boa.

T/Vien
10/09/2016

Ảnh minh họa
Hot girl bên bàn biza