Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TÌNH XƯA


TÌNH XƯA

Đâu rồi cái cảnh thắm ngàn xưa ?
Một mái tranh xiêu lạnh gió lùa
Tất tả bên đồng chăm lúa sữa*
Êm đềm giữa hạ nấu canh chua
Cùng niêu đất giục ngày hai bữa
Với bếp than vùi buổi nắng mưa
Đượm nghĩa hồn quê lành áo lụa
Duyên nồng thuở ấy mặn tình đưa.

T/Vien
24/08/2016
*lúa non


Cảnh quê