Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

GIỐNG LỪA


GIỐNG LỪA

Luật pháp nhà ta có phải đùa
Ban rồi liếm sạch cũng chào thua
Lành dân tật nhỏ vùi song cửa
Bỉ chức U mòng lặn hố cua
Rút mãi dây dài kinh nguyệt hứa
Đeo hoài ngõ cụt bản giòi đưa
Nom hình tượng mẫu sao cần bựa
Chả trách đời kia bảo giống lừa.

T/Vien
24/08/2016
(ảnh sưu tầm mạng, t/c minh họa)