Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

THU HÀ NỘI


THU HÀ NỘI

Thu về nắng nhẹ trải màu mây
Gió thổi hiu hiu rụng lá gầy
Khoả biếc hồ gươm màn ảo diệu
Phơi chàm tháp cổ dáng tình ngây
Êm làn vũ điệu từng con sóng
Ấm khoảng hương đời những rặng cây
Quán cũ đường xưa dìu dịu toả
Mê hồn sữa thoảng ngọt ngào say.

T/Vien
16/09/2016

Dáng đẹp bên Hồ Hoàn Kiếm