Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

GIỮA DÒNG CHIỀU


GIỮA DÒNG CHIỀU

Đơn sơ nhẹ lướt giữa dòng chiều
Lẻ bóng con thuyền lạc bến yêu
Mải miết tay chèo khua nắng dạt
Chòng vòng khóm lục đuổi làn phiêu
Thương hoài nhạc khúc chim tìm tổ
Nhớ mãi bài ca gió gọi diều
Ngỡ thể len vào nơi cảnh mộng
Vờn theo sóng nước gửi đôi điều

T/Vien
26/08/2016

Ảnh minh họa