Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

CHỈ MUỐN CÙNG ANH


CHỈ MUỐN CÙNG ANH
(Hoạ nguyên vận)

Soi gương kẻ phấn đẹp thêm người
Dáng ngọc thân ngà đượm nét tươi
Miệng hé môi hiền hoa thắm đợi
Tay dang ngón đẫy búp xinh mời
Còn gì cách trở duyên chưa tới
Để mặc thôi đành phận lả lơi
Ấy kẻ thuyền trăng dìu bến mới
Em đây mãi nguyện mến anh cười.

T/Viên
Hp: 16.05..15(7h 30')
 _______________________

CHỈ MUỐN CÙNG ANH
(xướng)

Chải chuốt dung nhan để xứng người
Hoa buồn liễu rủ kém hồng tươi
Khuôn trăng vẫn đó tràn mong đợi
Dáng Nguyệt còn đây khỏa ước mời
Chả lẽ xa lòng tình chẳng tới
Hay là cách dạ nghĩa buông lơi
Bao chàng nhắn nhủ thầm duyên mới
Chỉ muốn cùng anh để nói cười.

@@ HN 15.05.2015 @@
+Phạm Nguyệt Minh Thu​

Thiếu nữ với áo dài truyền thống VN