Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

BẾN NINH KIỀU


BẾN NINH KIỀU

Cần Thơ nhộn nhịp bến Ninh Kiều
Lộng đáy in dòng khoả nét yêu
Uyển chuyển hình anh khùa mái rẽ
Thanh thanh dáng chị lựa tay khều
Mang đầy sản vật từ sương sớm
Trở nặng hương quê tận nắng chiều
Vất vả quanh đời ươm hạnh phúc
Thơm lời phú họa dệt tình phiêu.

T/Vien
10/09/2016

Ảnh chợ nổi Bến Ninh Kiều (Cần Thơ)