Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

NGÁO


NGÁO

Tiến sĩ cho rằng trẻ ngáo face
Chìa răng vểnh mẹt sủa như cầy
Lời chua ngữ đả nhân tình rỗi
Tiếng lợm bà khen thế hệ dầy
Mãi đó com bài lo việc hão
Còn kia chát mạng cứu dân lầy
Danh mòn tuổi cạn bằng quăng xó
Sáng chế đâu nào hãnh diện đây.

T/Vien
31/10/..16


http://m.vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/mot-bo-phan-gioi-tre-hien-nay-dang-mac-benh-ngao-facebook-336868.html