Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

ĐIỆU NGÀN THƯƠNG


ĐIỆU NGÀN THƯƠNG

Ngàn lời nữ khách trỗi Tiêu Dao
Vẳng điệu hoài thương đượm thuở nào
Ái ngọt dìu bên chiều lụi nắng
Ân nồng ủ cạnh lối chờ sao
Thì thầm mộng tím chung đôi nguyện
Phảng phất duyên hồng một bến trao
Biệt nỗi hương tình như gió thoảng
Phiêu bồng diễm khúc dậy lòng nao.

T/Vien
24/10/..16