Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

THÚ CHƠI CHIM


THÚ CHƠI CHIM

Thiên hạ bao người rất thích chim
Nhà em cũng muốn giống ngoan tìm
Ngày chăm mấy chú vang lời thổ
Bữa dạy đôi chàng vọng tiếng kim
Để ngõ thường khi không vắng vẻ
Cho hiên những lúc đỡ im lìm
Còn thêm dịp đến làng vui hội
Tí tửng khoe đời sướng bội phim.

T/Vien
02/10/..16