Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

CHỢT NHỚ !


CHỢT NHỚ !

Chiều thu khoảng trống chợt xuyên mành
Đắm mộng bên hồ dáng liễu xanh
Tóc xoã chờ ai tình nắng lạnh
Hình nghiêng đợi bóng dạ ngâu lành
Hồn nhiên gió khẽ lồng trong cảnh
Tự tại hương mềm thả giữa tranh
Ngỡ cả không gian nhoà nỗi quạnh
Hoà cùng sợi nhớ trắng mong manh.

T/Vien
26/10/..16