Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

VỊNH THÚ CƯNG


VỊNH THÚ CƯNG
(thơ vui)

Trông kìa thú ngủ lạ lùng thay
Một đẫn toàn lông tựa khúc chày
Bổ não hình mơ cô chủ kết
Vui lòng ảnh mộng chị nhà say
Ngày nô mấy trận ve rồi vuốt
Tối nghịch dăm lần nhảy lại quay
Vệ sĩ ôn tồn khi có khách
Chi tình khuyển mã giống loài hay.


T/Vien
01/10/..16