Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

ÂM THẦM


ÂM THẦM

Hồn phai sắc nhạt đẫm mi trào
Mộng cũ xa rồi níu được sao
Thuở ấy ân nồng chưa thấm trải
Giờ đây nghĩa lịm chớ than gào
Tìm quên góc nhỏ dìm chung đắng
Bỏ nhớ đường bên gỡ phận đào
Dạ khắc tàn canh nhìn nguyệt rũ
Thương vùi một thoáng tủi hờn bao.

T/Vien
28/05/..16
----

LẶNG LẼ

Chút phận hồng nhan nhỏ lệ trào
Ôm tình đã chết đợi người sao
Vì cơn mộng huyễn lòng chua xót
Để cuộc mơ hư vị đắng gào
Rựu vãn nhiều hôm mà hoải xác
Hồn trôi mấy nẻo cũng phai đào
Từng đêm lặng lẽ dìm nhung nhớ
Mãi cách chia rồi khổ xiết bao.

Phạm văn dũng