Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

TIM HỒNG


TIM HỒNG

Một trái tim hồng nhịp thiết tha
Dòng êm máu đỏ thắm chan hòa
Nồng nàn chứa đựng tình khơi cả
Chất ngất trào dâng mộng núi đà
Dẫu có mây sầu thương vẫn ngả
Cho dù gió thảm nhớ thường qua
Gian nan chẳng ngại thì đâu sá
Nguyện mãi tin yêu đến tận già.

T/Vien
Hp: 11.06..15