Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

BIKINI


BIKINI(2)
(họa)
Hang đồi bọc dẻ cỏn còn con
Chọc hạ đày thiên cái méo tròn
Loáng thoáng rìa hom vùi cỏ rậm
Lơ chơ giữa núi phủ khe mòn
Nhàn hơi sướng kẻ gây gầy gậy
Tiện sức hên tên đón đỏn đòn
Chả sợ nhiều công thời tốn của
Đời khui thoải mái bọn bon bòn.
T/Vien
(Mảng thơ hài, thơ châm)
http://thotatvien.blogspot.com/?m=0

BIKINI(1)

Thục Nương
(xướng)

Một mảnh che hầm bé cỏn con

Người sao dễ biết méo hay tròn
Lùm xùm cỏ dại len đường nhỏ
Rậm rạp lau hoang chắn lối mòn
Cạy nắp luồn khang dù gãy gậy
Cời vung lách ẩu mặc cong đòn
Chừng khi mở được mồ hôi vã
Cổ mỏi lưng đau cạn sức bòn.
08/10/2016

Họa...y vận(3)

        TUYỆT VỜI 

Miếng vải em đeo bé cỏn con 

Làm sao phủ kín được hang tròn 
Trên bờ cỏ mọc lan đầm cạn
Trong rãnh nước tuôn đẫm lối mòn 
Nheo mắt thoạt nhìn nên cãi thế 
Há mồm chợt thấy phải pha đòn
Núi đồi mơn mởn hàng phơi phới 
Kiệt sức tàn hơi vẫn cứ bòn.

Sy Duyen