Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH


DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH

Trời ban đất phát dị nhân phù
Chả mấy dân giàu biển một khu
Mẹ đĩ say nghề không ngại vén
Thằng nô mải nghiệp chẳng e xù
Ngày qua lũ tiến dày hơi vạch
Tháng lại bầy sư dạn kế trù
Rốt cuộc công trình tu với bổ
Lênh đời Nước Việt bội vàng thu.

T/Vien
04/10/..16