Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

SẦU RIÊNG


SẦU RIÊNG

Âm thầm một bóng đếm tình rơi
Lượm nắng hanh xuyên kẽ lá đời
Vợi mấy thu tàn đâu trở lại
Phai nhiều hạ nẫu cứ buông lơi
Chiều nghe quạnh quẽ màn sương phủ
Tối vọng đìu hiu mảnh nguyệt vời
Để nỗi buồn đan ngàn kỷ niệm
Sầu riêng gặm nhấm những mơ hời.

T/Vien
08/10/..16