Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

NẶNG TÌNH QUÊ


NẶNG TÌNH QUÊ

Lâu ngày trở lại bến sông quê
Ngắm cảnh bình trôi tím nẻo về
Lặng lẽ bên dòng phiêu khúc hát
Mênh mang giữa sóng dạt câu thề
Đâu còn dáng nguyệt êm chiều bước
Chỉ thấy mây ngàn lịm khúc đê
Võng mắt xa gần lam khói toả
Nao lòng xóm nhỏ nặng tình mê.

T/Vien
07/10/...16