Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

TÀ ÁO TÍM


TÀ ÁO TÍM

Em về xứ lạ có buồn không ?
Ngõ vắng chiều rơi lệ thấm lòng
Chỉ thấy hàng cây sầu bóng nhạt
Còn đâu gót nhỏ quạnh hương nồng
Thề non chót lưỡi đò qua bến
Hẹn biển đầu môi sáo sổ lồng
Khoác vội lên mình tà áo tím
Bên đời thẫn kẻ lặng tình trông.

T/Vien
03/10/..16