Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

GÁI CẦN THƠ


GÁI CẦN THƠ

Yêu kiều nét khoả gái Cần Thơ
Thắm vạt bà ba rạng sớm mờ
Mái khẽ chèo khua thềm nước cả
Lời thanh tiếng vọng giữa đôi bờ
Bồng mưa với gió tình nghiêng ngả
Chở nắng cùng mây nước dật dờ

Chẳng ngại gian nan đời vất vả
Thêm ngời nhịp sống xứ trời mơ.

T/Vien
21/10/..16