Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

DÁNG MƠ


DÁNG MƠ
(Bát vĩ ngâm)

Em cười rạng thắm lộng trời mơ
Đắm cả không gian thẫn kẻ khờ
Nắng gắt hè phơi càng rực rỡ
Mưa dầm phố trải cũng bâng quơ
Làm tim khách lãng nhầm duyên nợ
Để mộng người xao lạc bến chờ(bến bờ)
Nét ngọc khuôn trăng hồng mới nở
Thêm ngời cuộc sống đẹp hồn thơ.

T/Vien
15/10/..16