Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

NHỚ HOÀI


NHỚ HOÀI
(họa-đảo vận-nđt)

Thời thơ dại ấu chẳng khui chầy
Bỡn trẻ vui đời cậy sức phây
Cũng tại mây vờn bên mái đẩy
Chăng là gió quyện giữa đò ngây
Hờn trăng bóng trễ luôn sầu vậy
Giận nắng chiều trôi mãi tủi đầy
Cứ để chìm xưa tình biệt vẫy
Năm mòn tuổi cạn nhớ còn đây


+Lê Viên​​​​​​​​​
25/05/..16
------------------
NHỚ MÃI
(xướng-nđt)
^^^^^^^^^^^^^^^
Thuở trước vui đùa cũng tại đây
Tình yêu chớm nở đã đong đầy
Chiều buông khói tỏa mơ người vẫy
Tối xõa trăng mờ giục kẻ ngây
Suối trải non bồng hương vẫn vậy
Môi hồng liễu rủ sắc còn phây
Thương nhiều nhớ mãi lần đưa đẩy
Cối mở vừa xong lại gãy chầy.

Sáng tác:
+Phan Thái Hà​​​​​​​​​
26/05/2016