Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

LỆ TRỜI


LỆ TRỜI

Cho dù ngập nước lệ trời vây
Sướng nhỉ đời quan với mặt dầy
Sáng lượn lầu sơn khô hộp xế
Chiều chui gác mỡ bóng đôi giầy
Thằng lo chủ ướt oằn lưng cõng
Đứa nịnh nô mòng nẫng ghế xây
Nắng lửa mưa rầu dân giãy giụa
Đường lênh rác thải mặc ai cày.

T/Vien
25/05/..16