Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

KHỔ


KHỔ..!

Thống khổ bao đời một nẻo quê
Người quy biển chết lũ nay về
Vùi đêm nước thối tàn hoang của
Nổi sáng bùn tanh phá nát nghề
Giặc ngoại treo mồm đau mãi khắc
Thù trong xả đập đắng luôn kề
Toàn sâu với bọ tranh nhau hút
Khúc ruột Miền Trung thảm não nề.

T/Vien
16/10/..16