Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

SỚM HÈ


SỚM HÈ

Một sớm hè dâng ánh nắng hường
Chim đàn vỗ cánh khắp muôn phương
Vang lời rộn rã niềm vui sướng
Cất tiếng yêu đời thật mến thương.

T/Vien
23/05/..16