Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

VĨNH BIỆT NGHỆ SĨ


VĨNH BIỆT NGHỆ SĨ PHẠM BẰNG

Nghệ sĩ ... đi rồi ... nghệ sĩ đi...
Tám lăm xuân ấy đẹp xuân thì...
Nồng nàn hiến mãi phim hài ký...
Ấm áp dâng hoài bản kịch thi...
Bởi mến tình dân đâu có nghỉ...
Vì yêu nghĩa họ chẳng so bì...
Ngàn thu vĩnh biệt người an ý...
Rạng rỡ danh BẰNG giấc điệp quy...

T/Vien
31/10/2016(20h40')