Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

MỪNG 1/6


MỪNG  1/6..16

Vui ngày kỷ niệm khắp năm châu
Thắm nét hoa xinh chốn địa cầu
Lớp trẻ tương lai hùng trí tậu
Nhân tài kế cận ánh hào thâu
Hồn nhiên điệu múa cùng giai ngẫu
Thoải mái lời ca chẳng vướng sầu
Phải nhớ chăm ngoan hình tượng mẫu
Mong rằng hữu ích đẹp ngàn sau.

L/Vien
01/06/..16