Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

THÁNG MƯỜI HÀ NỘI


THÁNG MƯỜI HÀ NỘI

Tháng mười Hà Nội cảnh âm u
Sớm xõa chiều buông thoảng mịt mù
Lác đác bên hồ hương khẽ rụng
Lơ thơ mặt nước sóng hiu gù
Hoà trong ảo ảnh tàn thu vội
Tọa giữa hư vô lộng tháp cừ
Đậm nét rong rêu nhiều mặc phủ
Cho người cảm giác đắm hồn du.

T/Vien
12/10/..16