Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

ĐỪNG NGẠI


ĐỪNG NGẠI..!
(họa)
Hạt mỏng mày non nét cũng vừa
Lên đài dạo phố thật là ưa !
Yêu kiều kẻ quấn ..đem lòng dựa
Mến mộ người vây.. uốn lưỡi đùa
Thoáng háng ..tung đòn ai sợ chửa ?
Cao giàn ..thủ miếng ấy hay chưa ?
Vui cười.. nhắc nhỏ còn môn nữa..!
Chớ ngại ..chàng ơi .. kẻo ế mùa..!

T/Vien
25/05/..16
---_______________

THƠ VUI... CHÉM GIÓ THÔI NHA CÁC BẠN

COI CHỪNG
(xướng)
Nhìn em yểu điệu dáng thon vừa
Má đỏ môi hồng thật dễ ưa.!
Liễu yếu... dăm chàng hăm chọc dựa
Đào tơ.... mấy lão ghẹo trêu đùa
Cao giò xuất võ nàng kinh chửa?
Thượng cẳng ra quyền cậu khiếp chưa?
Phái mạnh... xin đừng giày xéo nữa.!
Làm người phụ nữ khổ muôn mùa.

25/05/..16
DUNG NGUYÊN