Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

ĐẮNG NỤ CƯỜI


ĐẮNG NỤ CƯỜI

Bỗng chốc trần gian đắng nụ cười
Đêm ngày ngỡ ngọt chốn vui chơi
Ngờ đâu sự thể lung tung vãi
Chẳng lẽ hay đùa lộng lẫy khơi
Uốn luợn tay rồng nhơ bút nguẩy
Hằn in bụng rắn nhọ trang chòi
Sao không tĩnh mịch cho yên ấm
Bới lại làm đau cả giống người.

T/Vien
Hp: 12.06..15