Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

PHÒNG THỦ - THƯỢNG ĐỒN


THƯỢNG ĐỒN
(họa-y vận)
Trăng thanh gió mát thượng qua đồn
Ngỡ địch say mèm trống thủ côn
Pháo đẫn lên nòng kê sát rốn
Gươm tù quyết chí lựa gần trôn
May thời khí ẩm vừa loang trốn
Gặp lúc đường trơn đã ngả tồn
Mải miết đôi bên nhoài sức lộn
Tàn hoang trận chiến lử hơi dồn.

T/Vien
25/09/..16
------
THƠ VUI CUỐI TUẦN
Chúc các bạn, các tình yêu, tình địch ngày chủ nhật êm đềm!
Các bạn chém nhè nhẹ thôi nha.

PHÒNG THỦ
(xướng)
Biết chắc đêm nay địch úp đồn
Ta phòng thủ sẵn chỉ dùng côn
Phen này giáo nhọn xiên ngang rốn
Bữa ấy dao cùn xẻ dọc trôn
Tức nước xông lên nào chỗ trốn
Vỡ bờ bủa chiếm chẳng nơi tồn
Chờ cho hắn mệt cong mình lộn
Xiết chặt vòng vây đánh dập dồn.

DUNG NGUYÊN
*đại vận.
29/05/..16