Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

VỊNH CẢNH..!


VỊNH CẢNH..!

Cảnh đẹp thiên nhiên khó hững hờ
Non vàng suối ngọc thấm vào thơ
THU trong mát mẻ dâng hồn nhớ
HẠ  thắm nồng nàn ngập bến mơ
Lãng khách ĐÔNG về êm dạ mở
Bao người XUÂN lại ấm lòng ngơ
Tình yêu đượm kết hoan đường thở
Cõi thế lâng lâng đến dại khờ.
T/Vien
25/03/2016