Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

NHÀ TÔI


NHÀ TÔI

Ta về lại ấm mái nhà tranh
Mộng chốn tình thương giữa ngọt lành
Hạnh phúc người thân lời thắm quyện
Vui đùa lũ trẻ lượn vòng quanh
Ngày ngày thả sức gieo thành quả
Sớm tối đâu phiền vọng ảo danh
Ngủ giấc êm đềm không thấp thỏm
Tô màu cuộc sống mãi ngời xanh. 

T/Vien
02/04/2016