Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

MỘNG VỠ


MỘNG VỠ

Giấc mộng chưa thành đã vội đi...
Tàn mơ lạnh ước phải chăng vì...
Tình dang dở biệt tan đường ý...
Phận bẽ bàng rời khuyết sử ghi...
Tủi đọng vần thơ nhoè mực chỉ...
Sầu vương nét chữ nhạt xuân thì...
Nao lòng khách lãng thầm thương bị...
Để mãi cho đời khắc khoải si...

T/Vien
05/04/2016