Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

ĐU QUAY


Giải trí mừng 8/3 cùng cả nhà G !
(Nghĩa đen ,ko nghĩ bậy nhé!)

ĐU QUAY...(cỡi đu)

Trẻ thời chẳng được cỡi đu quay
Già cả chơi bù thấy lạ thay
Tới đẩy ,nâng cao vui kẻ thích
Lui sàng ,hạ thấp khoẻ trò hay
Bầy con mấy đứa cười hoa chúc
Thiên hạ xung quanh lác mặt mày
Khéo thật trên đời nhiều lạc thú
Tuy già máu chút được hồn bay...

(Tuy già vẫn thích nhẹ mình bay)

L.T.Vien
Hp:06.03.2015