Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

KHUYA KHUYẾT


KHUYA KHUYẾT

Vùi khuya gió lạnh những con đường
Vắng vẻ ai còn đẫm ướt sương
Chắc bận lo đời mai ấm hưởng
Chưa về khuyết nửa mộng tình thương

t/vien
06/04/2016