Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

ĐẦU ĐEN KẺ..KIẾP LÀM NGƯỜI


ĐẦU ĐEN KẺ..KIẾP LÀM NGƯỜI
(Xướng)
Đầu đen cũng kiếp gọi tên người
Thắt dạ đau lòng tạo ngữ "ươi"
Bế ẵm từ khi thân đỏ hỏn
Chăm dìu ngỡ lúc phúc vàng tươi
Ngờ đâu chuốc phải loài vô đạo
Chẳng thế ươm toàn giống nghĩa rơi
Chả báo sinh thành, ân phụ mẫu
Còn gieo oán hận mãi trên đời.

T/Vien
27/03/2016

--------------------------

CÓ PHẢI MÁU RƠI
(Họa)
Quỷ dữ mà sao gọi giống người
Đau hồn tiếng Việt, hổ vần “ươi”
Sinh thành mẹ đã hoài công sức
Dưỡng dục cha còn lãng cuộc đời
Mảnh chiếu âu đành dành chỗ ướt
Lưng cơm lại sẻ nhượng phần tươi
Con mình đích thực nào đâu phải
Cục máu hoang lòng cục máu rơi.

+RUMI CHANNEL​​​​(hlv)
....................................