Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

KHOẢ GIỮA TRỜI

KHOẢ GIỮA TRỜI
(Họa)

Khéo tạc tơ hơ giữa đất này
Tồng ngồng gậy tướng cả gang tay
Ả qua.. tiếc của.. hờn ..mưa nẫu
Bà lại ...than đời.. tủi ...nắng lay
Giá được.. đem về.. nhờ sửa cối
Còn chăng.. tậu phải.. khỏi mua chày
Người xem, kẻ liếc.. chiêm.. rồi ngẫm
Tượng gỗ còn hơn gã vượn ngày.

T/Vien
25/03/2016
__________________

KHOE GIỮA BAN NGÀY
Thục Nương

Làm chi phải đứng ở nơi này
Trái gió nâng cần có mỏi tay
Chẳng áo che trên mưa nắng cực
Không quần đậy dưới gió cồn lay
Cao đầu khóa mở banh mồm cối
Nghểnh cổ sương phun há miệng chày
Có biết bao người xem đỏ mặt
Mà khoe cái ấy giữa ban ngày.
    25/3/2016

https://plus.google.com/+VienLeTat/posts/GC1TTQWPiNw