Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

MỘNG BẾN THƯƠNG..!


MỘNG BẾN THƯƠNG..!

Mải miết chèo qua nẻo mộng thường
Con thuyền ngậm bóng nửa vầng dương
Xoay dòng gió thổi duềnh muôn hướng
Uẩn sóng mây dìm gợn những phương
Lặng lẽ trần ai niềm trọn hưởng
Âm thầm bể khổ nỗi mòn vương
Màn đêm nhẹ vẫy trăng tuần thượng
Có kịp xuôi về đậu bến thương.

Có kịp xuôi về đậu bến thương
Loang trời giáng muộn đỏ bầu vương
Gầy chim rã mỏi đâu vờn thượng
Ảo mắt xa mòn chẳng thấy phương
Lạc lõng hư vô nhòa khúc hưởng
Chòng chành biển nước nhạt tàn dương
Thuyền rong lối giục sao ngàn hướng
Mải miết chèo qua nẻo mộng thường.

Khắc khoải chơi vơi nẻo mộng thường
Tay chèo mải lướt đuổi bờ dương
Tình nơi vượt ải tìm trân hướng
Phận chốn qua dòng gặp cố hương
Vạn sóng trùng khơi lòng nhủ gượng
Ngàn mây gió lộng chí am tường
Thầm mơ sẽ trọn đời vui hưởng
Hạnh phúc gieo đầy nỗi vấn vương.

T/Vien
29/03/2016