Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

SÁNG TỰA GƯƠNG


SÁNG TỰA GƯƠNG

Cám cảnh mang đầy nỗi nhọc vương
Tìm mơ lập ước giữa vô thường
Ngày co áo mỏng mò nương rẫy
Bữa đói quần manh lết lớp trường
Hiểu mẹ thương cha vì cuộc sống
Chăm em nịnh nhỏ vẫn kiêm nhường
Đường xa mót học từng con chữ
Chẳng ngại xây đời sáng tựa gương

T/Vien
05/04/2016