Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

THẢ SẦU


THẢ SẦU

Ngàn thương vạn nhớ mỏi tay chèo
Mượn gió rong thuyền thả nỗi gieo
Sóng ngã liên miên vờn gõ mạn
Dòng lưu lững thững đẩy trôi bèo
Tình duyên khuyết nửa hờn câm mãi
Mộng ái chưa tròn tủi lặng theo
Võng mắt ngời xa sầu bến quạnh
Hờn trăng.. lỡ hẹn ..chốn quê nghèo. 

T/Vien
28/03/2016