Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

CÒN XUÂN


CÒN XUÂN

Đón sợi hoen vàng nắng tháng ba
Vời trông mắt ngọc tiếc xuân già
Gom dòng ái đượm còn trên lá
Ủ giọt sương nồng đọng giữa hoa
Kẻo úa mùa sang tàn gió hạ
Thì phai giấc mộng rũ mơ ngà
Làm trăng vẫn hẹn tình thơ khoả
Thấy đẹp tâm hồn ngọt áng ca. 

T/Vien
03/03/2016