Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

HỪNG ĐÔNG


HỪNG ĐÔNG

Đêm tàn ló rạng ánh vầng dương
Rực rỡ ngày tươi những nẻo đường
Cuộc sống thêm hường hoa sẽ nở
Cho đời bớt thảm cảnh thê lương
Người vui phấn khởi hành trang chốn
Trẻ thắm đam mê dạo gót trường
Lượm hái thành công nhiều thắng lợi
Tô ngời hạnh phúc đẹp tình thương.

T/Vien
06/04/2016