Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

NGÀY MỚI


NGÀY MỚI..!

Hạnh phúc đong đầy những bạn tôi
Vui ngày thắm nở đẹp vành môi
Trà ngon bánh ngọt mời nhau nhé
Đượm sắc mềm hương rất tuyệt vời

t/vien
07/04/2016