Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

KỊCH CỠM

KỊCH CỠM

Ôi đời.. kịch cỡm ngẫm mà than!
Kẻ đói tìm cơm ngữ lắm vàng
Giữa chợ chênh vênh quàng vật quý
Bên đường ngạo nghễ quấn đồ sang
Người lương ngứa mắt nhìn khoe của
Kẻ cướp thâm lòng khởi bạo ngang
Một mét trăm thằng rình khắp ngả
Không mù chẳng chết cũng què mang.

T/Vien
25/03/2016

https://plus.google.com/+VienLeTat/posts/ShTtsXahZwM