Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

NGÀY QUÊ..! TƯỞNG GÁI QUÊ - CƯỜI RUNG RỐN


NGÀY QUÊ..!

Được thả dông.. nàng tấp tửng quê
Nhà nông khắp vựa trái hoa mề
Chân dài lượn bãi  vì quen thế
Cẳng rộng trèo cây cũng thạo nghề
Dáng thõng tô hô vời ngọn khế
Thân nhoài ưỡn ẹo vẫy triền đê
Chàng nom soóc cỡn thầm hay nhể
Chẳng rõ đài trang... ngữ vụng về..?
T/Vien
26/03/2016
----------------------

TƯỞNG GÁI QUÊ
(họa 1)
Rướn cổ vin cành tưởng gái quê
Nhìn em bóp nặn ngỡ moi mề
Người xinh phố thị sao liều thế
Cẳng đẹp làm ai thấy ngứa nghề
Ghét quả đào tiên mơ vặt khế
Yêu người dáng đẹp ước ngồi đê
Trèo cao rốn hở nhìn hay nhể
Khiến kẻ làm thơ hóa vụng về..
Trần Văn​​ Tịch

-----------------

CƯỜI RUNG RỐN
(họa 2)
Chăng là chủ nhật rảnh du quê
Bởi lẽ nhàn cư thấy xót mề
Gót thả quanh vườn hòng lựa thế
Thân treo hái quả muốn noi nghề
Cơn thèm vít cổ lên cành khế
Bữa thích bên người dạo dốc đê
Được gã  khen dài chân đẹp nhể
Cười rung cả rốn chẳng toan về..
T/Vien