Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

LỄ CHƠI !


LỄ..CHƠI..!

Đầu năm có tháng ăn chơi
Nhà quê phố thị khắp nơi dấu hài
Hội thì mở cửa như bày
Mời ngàn khách quý dâng tay vẫy hề


Vạn dân mọi nẻo tứ bề
Lại lên cúng vái mải mê lộc tài
Công ty, sở mỏ ..cầu may
Con buôn, vựa bán ..nhỏn giầy cúng theo


Nhiều cò lắm vạc bèo nheo
Đâu hay rỗi việc làm nghèo thuế dân
Gieo thêm quốc nạn chốn trần
Xe công khố quỹ lượt lần vẫy đuôi


Chẳng làm sẵn đã có mồi
Tháng về lộc bổng cứ ngồi cứ xơi
Thừa.. tiền ,vàng, mã.. hiến chơi
Cửa ô, cửa lọng vài nơi tượng ngài


Kẻ thì cố sức van nài
Người thì bạc lẻ chùi hoài thánh sa
Nảy thêm trò cướp lộc quà
Dầm nhau té đạp vô nhà thương ca


Lớn xin đủ thứ nuột nà
Công danh, sức khoẻ, tậu nhà ,tậu xe..
Trẻ cầu duyên phận đỡ te
Chung nhân đẹp mộng xum xoe bạn đời


Già còn hưu chí mãi chơi
Sống dài chút nữa đâu vơi cạn hào
Ô..hay..! phật thánh minh nào ?
Ăn chay mấy kiếp thanh cao toạ thiền


Đổi đời nhờ hội, gặp hên
Hay là tức tưởi lại rên thấu trời
Nếu mà cất được thành lời
Chắc ngài "tiếng bực" loài người hố ham


Tham..sân,si,hận ..lan tràn
Cả năm móc,đút.. bèo tàn tháng chơi..
Dân đen vẫn cứ tuyệt vời
Thành tâm vái vọng gửi lời phúc an..!


L/Vien
25/02/2016