Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

HƯƠNG ĐỜI


HƯƠNG ĐỜI
nđt

Ai về mộng gửi chuỗi ngày thơ...
Sống giữa hồn nhiên tuổi dại khờ
Thả mát ngoài sông cùng lũ bạn
Đùa vui cạnh bãi với lau cờ
Thằng quên tiếng mẹ tình êm nhủ
Đứa phụ lời cha nghiã bỏng chờ
Lại thoả bên đời thương những vết
Hương lành ngọt thắm cả trời mơ !

T/Vien