Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

VĂN HOÁ LÙN


VĂN HOÁ LÙN

Trên đời cám cảnh ngẫm buồn thay
Khoả giữa thanh thiên bạch nhật này
Cửa tháo,  rời xe nàng ....xả bậy
Tài ngơi,  dựa bánh gã ....câu bày
"Lộn ngồng"  nét rõ ..đôi bờ trẩy
"Ngược cẳng" vùng lênh..cả mớ đầy
Ngoảnh mặt trần bi mù chẳng thấy
Đâu ngờ ảnh giám(1) nhục toàn thây.

(....................................nhục dòng lây)
T/Vien
27/03/2016
(1) camera đường

---------------------------

      Y ĐỀ
      (họa)
Ngẫm lại sao mà hãi lắm thay
Vì văn hóa thấp mới như này
Tềnh hênh giữa phố tha hồ xả
Trâng tráo bên xe mặc sức bày
Diễn lẳng lơ hàng khoe bọng khít
Dồn lênh láng nước bụm khe đầy
Rồi tem "thất điểm" chưng càng rõ
Gạch nhận mai thì rã cả thây ...
  
Vũ Yên Khánh
:) (họa bài anh Vien Le Tat​)