Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

HẠ SANG


HẠ SANG

Xuân tàn hạ tới đượm mùa sang
Khoả sắc tưng bừng đẹp cảnh quang
Đỏ phượng khoe tràn theo gió thoảng
Xanh trời nhộn khắp ngả sầu vang
Vui tà áo trắng nơi thềm giảng
Thắm nét trinh nguyên giữa nẻo đàng
Khách lượn thầm dâng đầy vẻ lãng
Thơm vần phú họa thoả tình tang

T/Vien
07/04/2016